Hydroizolacja Poliuretanowa

hydroizolacja poliuretanowa 1

TopPur :
Cechy:
Materiał hydroizolacyjny do ochrony przed wnikaniem wilgoci lub innych substancji do podłoża.
Stosowany do:
- Izolacja zewnetrzna - tarasy, balkony,schody,
- Izolacja wewnetrzna - prysznice, łazienki, kuchnie, garaze, anhydrytowe podłogi.
Zalety:
- Wysoka rozciągliwość do 600%, zmniejszona możliwość pęknięć w temperaturze - 10 ° C (2 mm) i dynamiczne
rysy do 0,5 mm.
- Szybka aplikacja.
- Odporność na przenikanie korzeni.
- Odporny na działanie wysokich temperatur, chemikaliów i produktów naftowych.
- Przyczepność bez jakiegokolwiek innego dodatkowego mocowania.
- Łatwe i szybkie naprawy lokalnych uszkodzeń.
- Odporność na mróz.
Cechy:
- Materiał trójskładnikowy tworząc hydroizolacje w oparciu o poliuretanową membraną,
bezrozpuszczalnikowy
Dane do przetwarzania :
hydroizolacja poliuretanowa 2Nie izolować TopPur na powierzchniach, gdzie może wystąpić ciśnienie pary. W przypadku niedostatecznego zamknięcia porowatość mogą się pojawić na powierzchni podłoża wady. Przy wysokiej temperaturze i pod wysokim obciążenia nie można wykluczyć wcięcie w podłodze. Dla ogrzewania pomieszczeń nie należy używać olej napędowy, palniki gazowe, itp., produkujące w miejscu Co2 i pary wodnej, która posiada negatywny wpływ na jakość powierzchni. Nie izolować powierzchni o wilgotności powierzchniowej wyższej niż 4% a wilgotność powietrza nie może przekraczać 70%.
Opakowania i wydajność pokrycia:
hydroizolacja poliuretanowa 3Te wartości zużycia można zmieniać w zależności od konkretnych warunków, a w zależności od konkretnego zastosowania.
 
 
Przechowywanie:
W temperaturach> +12 ° C <+25 ° C, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.Okres gwarancji - informacja na opakowaniu.

Instrukcja użycia:

Przygotowanie podłoża –pozbawienie zanieczyszczeń, odkurzacz, itp., w razie potrzeby drenażu balkon) musi być wykonany spad zgodnie z określonymi standardami 1,5 - 2,5 %.
Przygotowanie szalunku, ustalające kapie i wszelkie inne elementy kanałów odwadniających, może być
używany TopFiller, dylatacja na dużych przestrzeniach musi być i w powierzchni posadzki TopStone.
Penetracja materiałem TopFix - (realizacja według instrukcji dla materiału TopFix) dla
ogólnegowzmocnienia, lepszej spójności i przyczepności do podłoża.
Zastosowanie TopPur - 24 godziny po aplikacji penetracji może być stosowana membrana poliuretanowa.Nie
jest konieczne szlifowanie w ciągu 3 dni, po 3 dniach należy precyzyjnie szlifowaćpodkład.5. Wytwarzanie
TopPur - dokładne wymieszanie dwóch składników A i B, stosując mieszadło ( 300-400obr. /min. ) czas
mieszania 3 minuty. Dodanie składnika C do mieszaniny składników A i B (wolnoporuszającej wiertarki).
Podczas mieszania jest konieczne, aby do materiału niepotrzebnie wmieszanopowietrze i po pierwszym
mieszaniu materiał przelać do innego pojemnika i ponownie mieszać. Takprzygotowany materiał rozciągnąć
za pomocą pacy zębatej i następnie wałkować odpowietrznikowymwałkiem (Posadzka powierzchni
TopStone po 24 godzinach po aplikaci TopPur ).
 
 
Zastosowanie tylko na suchej nawierzchni! Mieszankę zalecamy do stosowania przy rosnącej temperaturze (eliminuje możliwość kondensacji wilgoci na powierzchni materiału). TopPur natychmiast po zmieszaniu nakładamy na powierzchnię. Jeśli tego nie zrobimy,to po następnym mieszaniu (więcej niż 5-10 minut) powstaje ryzyko spontanicznej egzotermicznej reakcji! Narzędzia i skóre zanieczyszczone materiałem nieutwardzonym oczyszczamy acetonem, a utwardzoną masę mechanicznie , szlifowanie, itp. Podczas instalacji TopStone powierzchni po więcej niż 3 dniach od aplikacji TopPur jest koniecznie przeszlifowanie.

PUNKT SPRZEDAŻY

ul. Ks. Pr. St. Słonki 26A, 34-300 Żywiec

KONTAKT

ul . Za Górą 29; 34-300 Żywiec
Telefon: +48 796 198 819
Telefon: +48 533 647 695
Mail: biuro@carpetstone.pl
NIP 553 251 98 11
REGON 36283989
mBank S.A. 05114020040000390275909251
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000582440