dywany kamienne ogrodowo komunalne

ZASTOSOWANIA KOMUNALNE
POWIERZCHNI TOPSTONE

eeeeeeeeeeee
Rozwój infrastruktury w miastach i gminach oraz powstawanie nowych powierzchni utwardzonych wpływa negatywnie na naturalny obieg wody. Coraz częściej zakłócone zostaje naturalne wsiąkanie wód opadowych, które w większości odprowadzane są do kanalizacji. Woda, która zamiast wsiąkać w glebę, opływa szybko po terenie utwardzonym do sieci kanalizacyjnej lub rowów odprowadzających i staje się jedną z przyczyn lokalnych podtopień. Równocześnie dochodzi do nadmiernego wysuszania gleby na terenach zabudowanych oraz zmiany mikroklimatu. Ilość wody deszczowej odprowadzanej do kanalizacji nieustannie się zwiększa.

Taki rozwój ma również negatywny wpływ na nasze sieci kanalizacyjne, ponieważ w okresie intensywnych opadów zachodzi konieczność zwiększenia mocy przepustowych przeciążanych sieci kanalizacyjnych, które następnie obciążają zbytnio oczyszczalnie ścieków i wpływają negatywnie na proces oczyszczania wód.

 

Najlepszym rozwiązaniem jest więc wsiąkanie wód deszczowych bezpośrednio
w miejscu ich powstawania i tym samym zwiększanie zasobów wód podziemnych.


Najlepszym rozwiązaniem jest powierzchnia
PRZEPUSZCZAJĄCA wodę
eeeeeeeeeeee

System przepuszczający wodę spowalnia
odpływ wód deszczowych do kanalizacji
eeeeeeeeeeee
 

 

Zastosowanie powierzchni przepuszczającej wodę ma na celu zmniejszenie objętości wody deszczowej przed włączeniem do kanalizacji. Woda deszczowa może swobodnie wsiąkać do gruntu, dzięki czemu ilość wody odprowadzana do kanalizacji jest mniejsza.

Takie postępowanie wpływa również na OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW — zmniejszenie objętości wody odprowadzanej do kanalizacji oraz obciążenia oczyszczalni wód opadowych.

System TopStone oferuje rozwiązania dotyczące powierzchni przepuszczających wodę.

 

pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
 

 

Właściwości powierzchni TOPSTONE

1 Mrozoodporność
1 Antyposlizgowość
1 Zdolność przepuszczania wody
1 Wysoka wytrzymałość
1 Odporność na działanie soli i chemikaliów
1 Trwałość
1 Przyjazność dla środowiska
 
 

STRUKTURY POWIERZCHNI TOPSTONE

11

TopStone Mesh
Systemowe rozwiązania funkcjonalne
dla powierzchni nieutwardzonych.

 

 

Powierzchnie nieutwardzone

Gruntowe ścieżki i drogi

Ogrody, parki

pppppp
pppppp
pppppp

Atrakcyjna cena

Możliwość realizacji bez krawężników, łatwa formowalność

 
 • - Główną częścią systemu TopStone Mesh jest siatkaTopMesh, którą wykorzystuje się w celu zwiększenia wytrzymałości systemu na zginanie oraz poprawę elastyczności.
 • - System przeznaczony do zastosowań na podłożu nieutwardzonym.
 • - Przy wykorzystaniu siatki zbrojeniowej TopMesh wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wynosi 12MPa.

 

Łatwa aplikacja w 5 krokach bez przerwy technologicznej.


AAAA

Przygotowanie podłoża

AAAA

Ułożenie geowłónkiny

AAAA

Wykonanie warstwy wyrównującej

AAAA

Rozłożenie siatki TopMesh

AAAA

Aplikacja systemu TopStone

AAAA

Efekt końcowy

 1 1 1

Produkty systemów TopStone:

4

TopMesh

wysokiej jakości siatka zbrojeniowa z włókna szklanego z dużymi oczkami
 

5

Zabudowany
krawężnik

Krawężnik z recyklowanego tworzywa sztucznego kolor szaro-czarny
 

6

Geotekstylia

Geowłóknina o masie 200g/mg2
 
 

 

pppppp
pppppp
 

 

Łatwa formowalność powierzchni końcowej.

 

ELEMENT POWIERZCHNI TOPSTONE

TOPSTONE MESH — UTWARDZENIE PODŁOŻA Z NIESTABILNĄ POWIERZCHNIĄ

Zastosowanie: chodniki, drogi dojazdowe, baseny, tarasy

Zalety: szybkie wykonanie bez wykorzystania deskowania
lub listwy wykończeniowej, estetyczny wygląd, płynne przejscie do podłoża,
uzbrojenie za pomocą siatki TopMesh w przypadku układania
powierzchni na trudnych podlożach (pęknięc(a, starsze podloża, itd.)

9

UTWARDZENIE POWIERZCHNI — POWIERZCHNIA OBCIĄŻONA RUCHEM PIESZYM

Utwardzenie powierzchni za pomocą siatki
TopMesh na podłożu.
Zastosowanie: chodniki, drogi dojazdowe, baseny,
tarasy, zakończenie na listwie okapowej
Zalety: szybkie wykonanie bez wykorzystania
deskowania lub listwy wykończeniowej, estetyczny
wygląd, płynne przejście do podłoża, uzbrojenie za
pomocą siatki TopMesh w przypadku układania
powierzchni na podłożach problemowych
(pęknięcia, starsze podloża, itd.)

9

UTWARDZENIE POWIERZCHNI — POWIERZCHNIA SAMONOŚNA TOPSTONE

Podłoże - podbudowa z tłucznia ułożona na geowlókninie.
Jednym z wariantów jest zakonczenie powierzchni za pomocą
krawężnika betonowego. Pomiędzy trzy warstwy powierzchni
TopStone wkłada się siatkę zbrojeniową TopMesh.
Zalety: ułożenie na podłożach nieutwardzonych
(powierzchnia samonośna).
Można stosować również bez krawężników.

9
 
 

11

TopStone Cell
Układanie powierzchni TopStone na podłożu nieutwardzonym

 

Powierzchnie nieutwardzone

Drogi dojazdowe

Przestrzenie publiczne, parki

pppppp
pppppp
pppppp

Przepuszczalność dla wody

Zapobiega degradacji podłoża

 

 

 • - System TopCell wykorzystywany jest w powierzchniach wymagających większej stabilności podłoża bez konieczności wykonywania obszernych prac wykopowych jak w przypadku pozostałych klasycznych systemów.
 • - Elementem nośnym niniejszego oryginalnego systemu jest geokrata TopCell o różnych wysokościach (50 i 75 mm) z perforacją - dobierana w zależności od sposobu użytkowania i obciążenia powierzchni końcowej.
 • - Wypelnienie stanowi kruszywo lamane o frakcji 4-8 mm.
 • - Wytrzymałość na rozciąganie określone na podstawie badania obciążenia statycznego powierzchni TopStone na powierzchni nieutwardzonej wynosi 71,0 MPa.
 • - Dylatacja wykonywana jest zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

Bardzo proste wykonanie


AAAA

Przygotowanie podloża Wykop o odpowiedniej glębokości wedlug rekomendacji TopStone

AAAA

Rozłożenie geowlókniny - 200 g/m2

AAAA

Położenie i ubicie warstwy wyrównującej Zalecane kruszywo frakcja 4-8, 8-16 mm


AAAA

Ułożenie TopCell

AAAA

Wypelnienie TopCell kruszywo 4-8, 16-32 mm

AAAA

Powierzchnia końcowa TopStone

 

 

Brak konieczności odprowadzania wód powierzchniowych

 
PRZYKŁAD STRUKTURY SYSTEMU TOPSTONE CELL DLA POWIERZCHNI OBCIĄŻANYCH RUCHEM PIESZYM

1

Głębokość warstwy podkładowej określa się według modułu deformacyjnego podłoża. Inne struktury systemu TopStone Cell wykonuje się zgodnie z zaleceniami TopStone

Produkty systemów TopStone:

4

TopCell

 

5

Zabudowany
krawężnik

Krawężnik z recyklinowanego tworzywa sztucznego
 

6

Geotekstylia

Geowłóknina o masie 200g/mg2
 
 

ELEMENTY POWIERZCHNI TOPSTONE

STRUKTURA NA PODŁOŻU UTWARDZONYM PRZY WYKORZYSTANIU TOPCELL

Podłoże — podłoże utwardzone — kruszywo tłuczone ułożone na geotekstyliach. TopCell wypełnione jest kruszywem tłoczonym, zagęszczonym.

Zakończenie układania i połączenie z innymi powierzchniami — zabudowany krawężnik z tworzywa sztucznego lub zakończenie do krawężnika betonowego. Przed zastosowaniem TopCell można wyrównać powierzchnię kruszywa tłuczonego za pomocą warstwy wyrównującej o mniejszej frakcji.

Zalety: układanie na podlożach nieutwardzonych, możliwość obciążenia mchem pieszym oraz chwilowym ruchem kołowym samochodów osobowych.

9
 

11

CityStone
Dla przestrzeni publicznych

 

Plener - parki, chodniki

Miejsca użyteczności publicznej

Parki leśne, ogrody i sady

pppppp
pppppp
pppppp

Doskonały drenaż powierzchni

Mrozoodporność, naturalny wygląd

 
 • - System CityStone wykorzystywany jest w przypadku powierzchni, które muszą spełniać rygorystyczne wymogi związane z właściwościami przeciwpoślizgowymi, a także zwiększonym drenażem, dlatego stosuje się go przede wszystkim w przestrzeniach publicznych.
 • - Powierzchnia sklada się z kruszywa rzecznego o frakcji 4-8mm z 50% udzialem kruszywa tluczonego o frakcji 4-8mm, wszystko jest dokładnie płukane i sortowane.
 • - Różnorodność zastosowań jest nieograniczona, dlatego niniejsze powierzchnie układane są zarówno na podlożach nieutwardzonych, jak i utwardzonych.
 • - Wysoka wartość przepuszczalności wody 1852 mm/godz. - przykładowo wartość przepuszczalności wody dla gleby słabo przepuszczalnej wynosi ok. 360 mm/godz.
 •  

 

1

1

Produkty systemów CityStone:

4

EpoStone

spoiwo żywiczne
 

5

TopCell

Krawężnik z recyklinowanego tworzywa sztucznego
 
 
 

 

Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe


TYPY ZAKOŃCZENIA POWIERZCHNI TOPSTONE

 

WYKOŃCZENIE PEŁNE

Zastosowanie: chodniki, drogi dojazdowe, baseny, tarasy, zakończenie na listwie okapowej.

Zalety: szybka aplikacja bez konieczności deskowania lub profilu wykończającego, estetyczny wygląd, płynne przejscie do podłoża.

9

ZAKOŃCZENIE POPRZEZ SZALOWANIE

Zastosowanie: chodniki, baseny, tarasy, zakończenie na listwie okapowej.

Zalety: możliwość połączenia z innym materiałem na powierzchniach pionowych (tynki, płytki i inne). Za pomocą wykorzystanego szalowania powstaje krawędź powierzchni.

9

ZABUDOWANY KRAWĘŻNIK

Utwardzenie powierzchni za pomocą siatki TopMesh do podłoża.

Zastosowanie: chodniki, drogi dojazdowe, baseny, tarasy, zakończenie na listwie okapowej.

Zalety: szybkie wykonanie bez wykorzystania szalowania oraz listw wykończeniowych, estetyczny wygląd, płynne przejscie do podłoża, wzmocnienie za pomocą siatki TopMesh w przypadku ukladania powierzchni na podlożach trudnych (pęknięcia, starsze podłoża, ścieżki, itp.)

9
 

Rozwiązania designowe wewnątrz i na zewnątrz

 • - opracowywanie projektów 3D
 • - dekory standardowe (stopa, słońce, Yin i Yang, cyfry, listwy)
 • - dekory „na miarę" — jednokolorowe, wielokolorowe — loga firmowe i inne oznakowania oraz grafiki i wzory
 • - powierzchnia ozdobiona brokatem (złoty, srebrny, holograficzny)
 • - inne elementy małej architektury typu donice, ławki, kosze
 • - zamówienia wg indywidualnych wymagań
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
 
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
 

Zalety i korzyści

 • - Możliwość łączenia z innymi materiałami typu drewno, kamień, płytki ceramiczne
 • - Naturalny wygląd
 • - Długa żywotność
 • - Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • - Dobre przewodnictwo ciepine (doskonale w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym)
 • - Materiał łatwy w utrzymaniu czystości (odkurzanie, zamiatanie, przecieranie mopem, czyszczenie parą czyszczenie myjką wysokociśnieniową itd.)
 • - Możliwość wykonywania różnych elementów dekoracyjnych i połączeń kolorystycznych
 • - Możliwość stosowania na powierzchniach wilgotnych
 • - Powierzchnia TopStone może służyc jako warstwa wyrównująca
 • - Nie zawiera nonylofenoli i rozpuszczalników, po utwardzeniu bezpieczne dla zdrowia

PUNKT SPRZEDAŻY

ul. Krakowska 50, 34-300 Żywiec

KONTAKT

ul . Za Górą 29; 34-300 Żywiec
Telefon: +48 796 198 819
Telefon: +48 533 647 695
Mail: biuro@carpetstone.pl
NIP 553 251 98 11
REGON 36283989
mBank S.A. 05114020040000390275909251
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000582440