Grunty Do Podłoży Wilgotnych

grunty do wilgotnych 1

Dwuskładnikowy epoksydowy grunt z mieszanką specjalnych mikrowypełniaczy, do zastosowania na suche i mokre betony oraz i inne podłoża mineralne
Opis:
Gruntująca, wiążąca warstwa zapewniająca idealną przyczepność warstw wierzchnich TopStone do podłoży
Zastosowanie:
- gruntowanie na wilgotne i mokré betony, gruntowanie na suché betony
- gruntowanie samopoziomujących wylewek betonowych.
- gruntowanie cementowých jastrychów, anhydrytu
- warstwa wiążąca pomiedzy starym i nowym betonem
- powłoka zmniejszająca pylenie w systemach podłóg pływających
- po wymieszaniu TopThix możliwość wypełniania drobnych ubytków, zamykania porów, itp.
- wypełnianie szczelin (zszywanie)
- wykonywanie wyobleń, faset na styku podloga/ściana
Zalety:
- aplikacja na betony i inne podłoża bez konieczności mierzenia wilgotności
- uszczelnienie porów podłożu (beton)
- aplikacja na świeży beton już piąty dzień po betonowaniu
- níská cena, ekonomiczne řozwiązanie
- dwukrotnie większa wytrzymałość w pierwszych 48 godzinach w porównaniu do innych gruntów, na wilgotne betony.
- prosta aplikacja, wysokie właściwości mechaniczne, bardzo dobre właściwości gruntujące
- wysoka przyczepność
Właściwości:
- epoksydowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, o niskiej lepkości, bez rozpuszczalnikowy i bez nonylfenolu,
Dane techniczne:

grunty do wilgotnych 2
W czasie aplikacji i utwardzania TopStone EP02- EKOzabroniony jest kontakt z wodą i innymi substancjami chem. Podłoże nie może zawierać wodorozpuszczalnych substancji takich jak sole, rozpuszcaalniki itp. Przy ogrzewaniu pomieszczeń w czasie aplikacji nie używać ogrzewaczy gazowych, naftowych, które produkują w miejscu realizacji CO i 2 parę wodną, które maja negatywny wpływ na jakość wykonywanej powierzchni.
Opakowania i zużycie:

grunty do wilgotnych 3
Podane zużycia materiałów mogą się różnic w zależności
od konkretnych warunków i konkretnego zastosowania.
Instrukcja aplikacji:
1. Przygotowanie podłoża–usunąć zabrudzenia, niezwiązanych cząstki, zmatowić powierzchnie, jeżeli trzeba usunąć mleczko
cementowe to powierzchnię przeszlifować, sfrezować, piaskować, pozbawić tłuszczów i innych substancji chemicznych które
mogą działać jako separator
2. Przygotowanie narzędzi: pojemnik do wymieszania składników, mieszadło, wałek do malowania (welurowy, nylonowy z krótkim
włosem), pędzel, gumowa paca, paca metalowa.
3. Dokładnie wymieszać oba składniki: A i B TopStone EP02-EKO za pomocą wolnoobrotowego mieszadła w czasie ok. 3 minut.
4. Tak przygotowany materiał zużyć do 30 minut przy 20°C wg właściwej technologii, np. nałożenie wałkiem, pędzlem,gumową
pacą lub natryskiem AIRLESS.
5. Dla zwiększenia przyczepności warstwy jest możliwe świeżą i nieutwardzoną powierzchnię TopStone EP02-EKO posypać suchym
2 a czystym piaskiem kwarcowym o frakcji 0,3-0,5 mm (zużycie ok. 0,5-4,0 kg/m ), lub wprost do wymieszanej masy dodać piasek
kwarcowy i aplikować Ep02 -EKO pacą metalową.
6. TopStone EP02-EKO aplikować przy zmniejszającej się temp, aby niepowstawały pory parującym powietrzu z podłoża. W
przypadku konieczności można aplikować więcej warstw EP02 EKO.

1. Instrukcja wykonania masy wypełniającej tzw.„kitu“: wymieszać już przygotowany TopStone EP02-EKO z
suchym i czystym piaskiem kwarcowym o frakcji 0,3-0,5mm w stosunku 1:0,5. Aplikacja pacą metalową.
Zastosowanie: wyrównywanie mniejszych nierówności podłoża o grubości ok. 1-3 mm s maksymalnym spadkiem 1%
2. Instrukcja wykonania masy do uzupełniania ubytków i wykruszeń : wymieszać już przygotowany TopStone
EP02-EKO z TopThix w proporcji ok. od 10 do 15:1. Aplikacja metalową paca lub szpachelką. Nadaje się do uzupełniania
ubytków na powierzchniach pionowych
Zastosowanie: uzupełnianie pęknięć, szczelin, drobnych ubytków, uzupełnianie spoin, wyrównywanie pionowych
powierchni , wykonywanie wyobleń , klejenie
3. TopStone EP02-EKO można wykorzystywać do podlewek, kotwienia, klejenia, injekcji, wykonywania powłok
niepylących w systemach podłóg pływających

grunty do wilgotnych 4

PUNKT SPRZEDAŻY

ul. Ks. Pr. St. Słonki 26A, 34-300 Żywiec

KONTAKT

ul . Za Górą 29; 34-300 Żywiec
Telefon: +48 796 198 819
Telefon: +48 533 647 695
Mail: biuro@carpetstone.pl
NIP 553 251 98 11
REGON 36283989
mBank S.A. 05114020040000390275909251
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000582440